Backupservice - PC


Vi kan hjälpa dig med att göra en backup på dina filer. Vi tar ut en timkostnad på 499:- för detta.
Vi kan även ta ur hårddisk ur trasig Laptop samt vanlig dator.
Kontakta oss för mer information om Dataräddning.

Bookmark and Share